Suomen Muotoilukasvatusseura Suomu ry ja singaporelainen .Ink Creatives järjestävät luovan oppimisen yhteistapahtuman paikallisten toimijoiden, Singaporen yliopiston ja oppilaitosten kanssa Singaporessa sunnuntaina 21.10. klo 9-16. Tapahtuma on yleisölle avoin. Paikka: Playeum www.playeum.com

Playspace Line-up:  Playeum 21.10.
11am-12pm: Opening Games/Performances
12pm-2pm: Playful Learning Cafe
2pm-3pm: Walkabout/Presentations
4pm-6pm: Pop-up Playground

Workshop Room Line-up: Playeum 21.10.
9am-11am: Learning Day Circles (Public)
11am-12pm: Content Creators’ Circles
12pm-2pm: Education Battles
2pm-4pm: Empathy Workshop

 

The new education festival celebrates creative and innovative learning and gives the stage to kids and youth, for their voices and ideas. This festival pilot is organized in October 2018.

Dreaming of learning, a learning theme park, is about aligning the aspirations of our children, youth, parents and content creators. Through active listening, we can gather insights to design for a more inclusive future of education.

Singaporean and Finnish education specialists, teachers and organizations want to start a movement for new kind of learning in Asian schools, kindergartens and homes – inspired by Finnish learnings from new the curriculum improvements with phenomenal learning and the 21th-century learning skills.

We believe it’s children’s natural ability to create, think and develop ideas – to be innovative on many levels. Children are full of unseen and undiscovered potential and we have many possibilities to help them shine and grow to be future influencers and opinion leaders with design thinking skills.

Dreaming of learning wants to explore the hidden talent, whispered inventions and dreams of inclusive and experiential learning.

The Finnish Association of Design Learning (Suomu ry) promotes and develops creative learning in Finnish schools and institutions and has been collaborating with Nordic partners before Singaporean. Suomu has been producing seminars and workshops in Nordic design week and many other events for years and also teaches Design Learning courses at the Aalto University in Finland.

Suomu gives teachers and students a toolkit and mindset of designer’s methods. The design process is used in developing ideas, concepts and products or services as tools for learning in an innovative way.

Suomu collaborates with .Ink Creative and Singaporean education organizations in creating more inspiring learning.

Our dream is to learn together and bring creative learning to all schools all over the world.

Leave a comment
 

Muotoilulähettiläät on Suomen muotoilukasvatusseuran luoma, kouluille suunnattu toimintasisältö, jonka tarkoituksena on avata keskustelu aiheesta ”mitä on muotoilu?”

Muotoilulähettiläsvierailun tavoitetteena on:

 • johdattaa lapset oman ympäristön havainnointiin
 • tukea luovaa ja kriittistä ajattelua
 • rohkaista ideointiin, tutkimiseen, keskusteluun ja kokeiluihin
 • levittää tietoa muotoiluoppimisesta

Muotoilulähettiläinä toimii SuoMun kouluttama, moninainen joukko muotoilun, opetus- ja kulttuurialan ammattilaisia:

 • He jalkautuvat kouluihin ja luokkahuoneisiin.
  Pitävät lapsille ja nuorille suunniteltuja innostavia, keskustelevia kuvaluentoja ja ohjaavat harrasteryhmiä.
 • Lähettilään luentorunko ja toimintamalli on käyttäjälähtöisesti suunniteltu.
  Aloituksena keskusteluun toimii lapsen arkiympäristö ja omat havainnot.
 • Jakavat opettajille Mutku – muotoilukasvatusta peruskouluun -open opasta.
 • Ohjaavat muotoilun harrasteryhmiä mm. Uudenmaan alueen kouluissa.

2015-2016 Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahaston päähanke, yhteistyössä Opetusvirasto ja Helsingin kaupunki. Vuoden aikana luentoja järjestettiin 30 koulussa, niihin osallistui yli 1000 oppilasta ja n. 120 opettajaa.

Tällä hetkellä kaikki tuetut Muotoilulähettiläät on jo varattu, maksullisia käyntejä voi tiedustella SuoMulta.


Mutku – muotoilukasvatusta peruskouluun

Open opas on helppo, kevyt startti muotoilukasvatuksen menetelmiin.  Opas on julkaistu vuonna 2014 yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen ja Designmuseon kanssa.

Ilmaiset verkkomateriaalit ovat ladattavissa osoitteesta muotoilukasvatus.info

Open opas –kirjanen jaettiin syksyllä 2015 jokaiseen helsinkiläiseen peruskouluun (Muotoilupäivä yhteistyössä Opetusvirasto, Helsingin kaupuki ja Helsinki Design Week).

MUOTOILU HARRASTUKSENA
1-6-luokkalaisille

Muotoilukerhossa toteutetaan luovaa ja hauskaa yhdessä tekemistä muotoilun ja taiteen menetelmin. Ryhmissä tutkitaan ”mitä on muotoilu” ja ”miten minä muotoilen”.

Tavoitteena on tukea lapsen luovaa ajattelua ja ilmaisua, toimimista ryhmässä ja omassa asuinympäristössä, sekä tutustuttaa erilaisiin kädentaitoihin. Kerhoissa tutustutaan monimateriaalisuuteen toteuttaen omia ideoita mm. prototyyppien, rakentelun, ompelun ja kuvallisen ilmaisun kautta. Tekemisessä korostuvat lasten omat ideat ja kädenjälki sekä kiinnostuksen kohteet, yhteisiin teemoihin ja keskusteluihin linkittyen. Kerhojen sisältösuunnittelu on muotoilija-vetoista. Kokeneet ohjaajat suunnittelevat tuntissisällöt oman alansa erityisosaamista hyödyntäen, toimien tiivissä yhteistyössä muiden ohjaajien kanssa.

Harrasteryhmät 2016-2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella:

 • Tolkkisten koulu, Porvoo
 • Oulunkylän ala-aste, Helsinki
 • Vartiokylän ala-aste, Helsinki
 • Hietakummun ala-aste, Helsinki
 • Hiidenkiven peruskoulu, Helsinki

Tammikuusta 2017 alkaen:

 • Harjuntaustan koulu, Loviisa
 • Arabian peruskoulu, Helsinki

Muut kerhot:

 • Kaisaniemen ala-aste, Helsinki
 • Suomun Ideakellari Mutku Maker Space, Helsinki Töölö

Tilaa muotoilulähettiläs tai -kerho kouluun! Lisätietoja Laura Pokelalta: suomu@muotoilukasvatus.info
Kysy vapaita paikkoja Töölön kerhosta! Tai ehdota uutta kerhoa.


Leave a comment
 

 

 

Muotoilulähettiläät on Suomen muotoilukasvatusseuran kouluille suunnattu toimintasisältö, jonka tarkoituksena on herättää keskustelua muotoilusta sekä levittää tietoa muotoiluoppimisesta. Muotoilulähettiläät pitävät kouluissa lapsille ja nuorille suunniteltuja keskustelevia kuvaluentoja ja jakavat opettajille Mutku – muotoilukasvatusta peruskouluun  -opasta. Lähettiläinä toimii moninainen joukko muotoilun sekä opetus- ja kulttuurialan ammattilaisia.

Lukukauden 2015 – 2016 aikana lähettiläät kiersivät pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla yli kolmessakymmenessä koulussa. Luennoille osallistui satoja peruskoulun oppilaita opettajineen. Koulukiertue rahoitettiin pääosin Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahaston avustuksella vuoden 2015 kärkihankkeena. SuoMun, Helsingin kaupungin opetusviraston, Designmuseon sekä Helsinki Design Weekin ideoimana järjestettiin ensimmäinen koululaisten muotoilupäivä 11.9.2015. Opetusvirasto tilasi muotoilupäiväksi jaettavaksi Mutku – muotoilukasvatusta peruskouluun  -oppaat jokaiseen Helsingin peruskouluun sekä lähettiläskäynnin neljääntoista kouluun.


Innostava startti muotoiluun ja muotoiluoppimiseen

Muotoiluoppimiseen ja muotoilulähettiläisiin on suhtauduttu kouluissa positiivisesti ja kiinnostuneesti. Muotoilulähettilään tavoitteena on tarjota tietoa usein etäisenäkin pidetystä design-käsitteestä ja saada kaikki oppilaat mukaan keskustelemaan muotoilusta. Lähettiläs tarttuu lasten mielipiteisiin ja ajatuksiin siten, että ne johdattavat keskustelua. Se tekee jokaisesta luennosta aina erilaisen. Sekä lapset että aikuiset ovat pitäneet keskustelua ja luennon kuva-aineistoa kiinnostavana ja innostavana. Palaute luennoista on tullut koululaisilta välittömästi aktiivisen osallistumisen,keskustelun ja kysymysten muodossa. Luentorunko elää ja kehittyy jatkuvasti. Nostamme seuraavissa luennoissa uusia aihealueita lasten esittämien kysymysten pohjalta uusiksi teemoiksi.

Opettajat ovat antaneet kiitosta toiminnan osallistavuudesta, pedagogisesta lähestymistavasta, tuoreesta tiedosta ja ajankohtaisuudesta. Keskustelussa esiin nousevat arjen esimerkit ja koululaisten omakohtaiset kokemukset mistä tahansa oman elämän toimintaympäristöstä. Ne tuovat lapsen kokemukset keskiöön,  josta on saatu hyvää palautetta.

Luentotapa avartaa muotoilun käsitettä. Se selittää muotoilua arkeemme vaikuttavana laajana asiana, sen sijaan että muotoilija keskittyisi vain kapeasti kertomaan omasta muotoilun alasta ja työstään suunnittelijana. Jokainen lähettiläs tuo silti oman persoonallisen näkökulmansa luentoon, ja tuo mukaan myös ulottuvuutta omaan ammattialueeseensa ja kokemuksiinsa.

Mutku – muotoilukasvatusta peruskouluun -oppaasta saadusta palautteesta nousee esiin positiivisina koettuja asioita: matala kynnys kokeilla tehtäviä, tekemällä oppiminen sekä valmiit tuntirungot, joita voi  soveltaa omaan opetustyöhön. Kiitosta olemme saaneet myös ryhmätyöskentelyyn ja yhteiseen ongelmanratkaisuun kannustavista sekä erilaiset oppijat huomioon ottavista eriyttävistä tehtävistä. Lisäksi opettajat ovat kokeneet positiivisena tehtäväaiheiden skaalan. Niissä tutustutaan konkreettiseen suunnitteluprosessiin, kuten pienesineisiin, kuoseihin, tiloihin, käytettävyyteen ja utopioihin siten, että hyödynnetään erilaisia materiaaleja ja kädentaitoja harjoittavia tekniikoita.

 

Kiertävän muotoilukoulun harrastusryhmiä koululaisille

Lukuvuonna 2016 – 2017 SuoMu laajentaa ohjaustaan kouluille ja opettajille suunnatun toiminnan lisäksi vapaa-ajan harrastustoimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi SuoMulle lastenkulttuurin saatavuuden parantamiseen erityisavustusta. Avustuksen turvin aloitamme yhteensä kymmenen uutta muotoilun harrastusryhmää kahdeksassa koulussa Helsingissä, Porvoossa ja Loviisassa sekä teemme työtä harrastustoiminnan kehittämiseksi ja levittämiseksi.

Mukanaolo hankkeessa on lisännyt oppilaiden ja opettajien kiinnostusta muotoiluun liittyviin asioihin. Jatkuvuuden takaamiseksi tarjoamme harrastusryhmiä ensisijaisesti OKM-selvityksessä kiinnostuneisuutta osoittaneille kouluille. Julkaisemme listan hankkeessa mukana olevista kouluista syksyn aikana.

Opettajakoulutukset ja kehitystyö

SuoMu tarjoaa opettajille koulutuspakettia, jonka tarkoituksena on perehdyttää muotoiluoppimisen periaatteisiin ja oppiainerajoja rikkovien menetelmien hyödyntämiseen mm. peruskoulun uuden opetussuunnitelman tueksi. Panostamme muotoilukasvatuksen ja muotoiluoppimisen kehitystyöhön kaudella 2016 – 2017 seuraavanlaisesti:

Hankkeet

 • Helsingin yliopiston Co4-Lab-hanke: opettajakoulutus ja muotoilulähettilästoiminta
 • Arabian peruskoulun opetussuunnitelmaprosessi (Suomen ensimmäinen muotoiluoppimista painottava peruskoulu, jossa muotoilukasvatus on mukana OPSissa).

Tutkimukset

 • Panu Hatanpää, KM / Tohtorikoulutettava Turun yliopisto, tutkimusaihe muotoilukasvatus
 • Oona Niemelä, KK / Pro Gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto, aiheena muotoilukasvatuksen ohjaustoiminta
 • Viivi Lehtonen / MA -kehittämistehtävä, Lahden ammattikorkeakoulu (Master’s degree programme in Design & Media), aiheena SuoMun toiminnan kehittäminen

Muuta

 • SuoMu on aloittamassa pohjoismaisten muotoiluoppimista kehittävien toimijoiden verkostoitumis- ja kehityshankeen, käynnistyy varsinaisesti vuonna 2017
 • Arja Rantala, freelancer muotoilija TaM, design ja teknologia vast. opettaja Espoon kuvataidekoulussa, hyödyntää muotoiluoppimista opetuksessa
Leave a comment