Suomen Muotoilukasvatusseura Suomu ry ja singaporelainen .Ink Creatives järjestävät luovan oppimisen yhteistapahtuman paikallisten toimijoiden, Singaporen yliopiston ja oppilaitosten kanssa Singaporessa sunnuntaina 21.10. klo 9-16. Tapahtuma on yleisölle avoin. Paikka: Playeum www.playeum.com

Playspace Line-up:  Playeum 21.10.
11am-12pm: Opening Games/Performances
12pm-2pm: Playful Learning Cafe
2pm-3pm: Walkabout/Presentations
4pm-6pm: Pop-up Playground

Workshop Room Line-up: Playeum 21.10.
9am-11am: Learning Day Circles (Public)
11am-12pm: Content Creators’ Circles
12pm-2pm: Education Battles
2pm-4pm: Empathy Workshop

 

The new education festival celebrates creative and innovative learning and gives the stage to kids and youth, for their voices and ideas. This festival pilot is organized in October 2018.

Dreaming of learning, a learning theme park, is about aligning the aspirations of our children, youth, parents and content creators. Through active listening, we can gather insights to design for a more inclusive future of education.

Singaporean and Finnish education specialists, teachers and organizations want to start a movement for new kind of learning in Asian schools, kindergartens and homes – inspired by Finnish learnings from new the curriculum improvements with phenomenal learning and the 21th-century learning skills.

We believe it’s children’s natural ability to create, think and develop ideas – to be innovative on many levels. Children are full of unseen and undiscovered potential and we have many possibilities to help them shine and grow to be future influencers and opinion leaders with design thinking skills.

Dreaming of learning wants to explore the hidden talent, whispered inventions and dreams of inclusive and experiential learning.

The Finnish Association of Design Learning (Suomu ry) promotes and develops creative learning in Finnish schools and institutions and has been collaborating with Nordic partners before Singaporean. Suomu has been producing seminars and workshops in Nordic design week and many other events for years and also teaches Design Learning courses at the Aalto University in Finland.

Suomu gives teachers and students a toolkit and mindset of designer’s methods. The design process is used in developing ideas, concepts and products or services as tools for learning in an innovative way.

Suomu collaborates with .Ink Creative and Singaporean education organizations in creating more inspiring learning.

Our dream is to learn together and bring creative learning to all schools all over the world.

Leave a comment
 

Arabian peruskoulun ja SuoMu ry:n MUTKU Maker Space -yhteistyöprojekti on valittu mukaan hundrEDin sadan suomalaisen opetusinnovaation joukkoon

 

 

 

Arabian peruskoulun MUTKU Maker Space on kokonaisuus, joka muuntautuu luovan oppimisen laboratorioksi, innostavaksi uuden oppimisen verstaaksi. Tilassa tutustutaan muotoilu- ja teknologiakasvatuksen sekä vertaisoppimisen avulla kokonaiseen muotoiluprosessiin. MUTKU Maker Space luo inspiroitumisen ja kokeilemisen mahdollisuuksia, jotka antavat oppilaille ja opettajille välineitä kokonaisen muotoiluprosessin käyttöönottamiseen.

Luovan oppimisen ja tekemisen monialaisessa oppimisympäristössä testataan ja laajennetaan muotoiluajattelun taitoja sekä tehdään käsillä. Tavoitteena on toteuttaa matalan kynnyksen kokeilemista, jossa oppimista voi tapahtua myös erehtymisen kautta. Kyvykkyyden löytyminen mahdollistuu oppilaan omalla henkilökohtaisella tasolla.

Arabian peruskouluun luodaan tila, joka varustetaan, sisustetaan ja tuotetaan paitsi opettajien, mutta myös oppilaiden toiveiden mukaisesti. Jo aiemmin tänä vuonna, SuoMu ry on ollut pitämässä koululla palvelumuotoilutyöpajaa, jossa oppilaat ovat päässeet visioimaan fyysistä oppimisympäristöään, kertoo Arabian peruskoulun rehtori Mari Suokas-Laaksonen.

Suunnittelu ja tuotanto aloitetaan keväällä 2017 ja toimintaan etsitään parhaillaan yhteistyökumppaneita mukaan. Tavoitteena on laajentaa Maker-kulttuuria osaksi suomalaista koulumaailmaa.  Sen tarkoitus on kehittää minäpystyvyyttä muotoiluoppimisen ja yhteissuunnittelun keinoja hyödyntäen.

MUTKU Maker Space toimii muotoiluoppisen voimanpesänä ja innostuksen lähteenä. Tiloissa ja tapahtumissa osallistujat saavat ideoilleen siivet selkään. He pääsevät protoilemaan ja kokeilemaan, kokemaan luovan oppimisen ilon koko kattauksen, jatkaa SuoMun Mari Savio.

Suomen Muotoilukasvatusseura on ollut muotoilemassa suomalaista peruskoulua vuodesta 2014 julkaisemalla opettajille suunnatun MUTKU-oppaan. Opas on jaettu syksyllä 2016 sadalle helsinkiläiselle koululle ja SuoMun Muotoilulähettiläät ovat kouluttaneet opettajia muotoiluajatteluun Uudellamaalla. SuoMu on ollut alkumetreiltä asti mukana luomassa Suomen ensimmäistä muotoiluoppimisen peruskoulua helsinkiläistä Arabian peruskoulua. HundrED -projekti on jatkoa SuoMun ja Arabian peruskoulun yhteistyölle.

Panu Hatanpää työstää  muotoilupainotteiseen Arabian peruskouluun ja muotoiluoppimiseen liittyvää väitöskirjaa Turun yliopistolle. Helsingin yliopiston opettajakorkeakoulussa opiskeleva Iina Volotinen valmistelee Arabian MUTKU Maker Space -hankkeesta pro gradu – tutkimustaan.  Lisäksi koululla on jo meneillään Akatemian ja Helsingin yliopiston hankkeet, joissa tutkitaan muotoiluoppimista.

Mutku Maker Space-projektia voi seurata Hundredin kautta: https://hundred.org/tietoa

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/hundred-cdn/materials/hundred_25_projektia.pdf

https://hundred.org/fi/projects/mutku-makerspace-luovan-oppisen-laboratorio

Lisätietoja:

Arabian peruskoulu, rehtori Mari Suokas-Laaksonen

SuoMu ry, puheenjohtaja Viivi Lehtonen, suunnittelija Mari Savio ja palvelumuotoilija Katja Vaahtera

suomu@muotoilukasvatus.info

 

Leave a comment
 

Suomen Muotoilukasvatusseura aloitti elokuussa 2015 yhteistyön Arabian peruskoulun kanssa. Uuden opetussuunnitelman myötä Arabian peruskoulussa painotetaan muotoiluoppimista siten, että muotoiluoppimisen työkalut ovat käytössä kaikissa oppiaineissa kaikilla luokka-asteilla. Arabian peruskoulussa järjestettiin syksyn 2015 aikana luentosarja sekä työpajamuotoista koulutusta opettajille. Näiden teemoina olivat muotoiluprosessi ja muotoiluoppiminen peruskoulussa. Kevään 2016 aikana SuoMun edustajat toimivat muotoilukasvatuksen asiantuntijoina sekä opetussuunnitelmaa tehtäessä että sen käyttöönotossa. Hanke toimii pilottina, ja sen perusteella kehitetään vuoden 2016 aikana SuoMun opettajakoulutuskonsepti, jota tarjotaan muille muotoilukasvatuksesta kiinnostuneille oppilaitoksille. Myös Mutku-materiaalia kehitetään käyttäjäkokemusten mukaan.

Kiinnostaako muotoiluoppiminen? Miten sitä voi hyödyntää uudessa opetussuunnitelmassa? Mitä tekemistä muotoiluprosessilla on peruskoulussa? Tilaa SuoMulta luentosarja tai workshoppeja peruskoulun opettajille.

Leave a comment