Muotoilulähettiläät on Suomen muotoilukasvatusseuran kouluille suunnattu toimintasisältö, jonka tarkoituksena on herättää keskustelua muotoilusta sekä levittää tietoa muotoiluoppimisesta. Muotoilulähettiläät pitävät kouluissa lapsille ja nuorille suunniteltuja keskustelevia kuvaluentoja ja jakavat opettajille Mutku – muotoilukasvatusta peruskouluun  -opasta. Lähettiläinä toimii moninainen joukko muotoilun sekä opetus- ja kulttuurialan ammattilaisia.

Lukukauden 2015 – 2016 aikana lähettiläät kiersivät pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla yli kolmessakymmenessä koulussa. Luennoille osallistui satoja peruskoulun oppilaita opettajineen. Koulukiertue rahoitettiin pääosin Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahaston avustuksella vuoden 2015 kärkihankkeena. SuoMun, Helsingin kaupungin opetusviraston, Designmuseon sekä Helsinki Design Weekin ideoimana järjestettiin ensimmäinen koululaisten muotoilupäivä 11.9.2015. Opetusvirasto tilasi muotoilupäiväksi jaettavaksi Mutku – muotoilukasvatusta peruskouluun  -oppaat jokaiseen Helsingin peruskouluun sekä lähettiläskäynnin neljääntoista kouluun.


Innostava startti muotoiluun ja muotoiluoppimiseen

Muotoiluoppimiseen ja muotoilulähettiläisiin on suhtauduttu kouluissa positiivisesti ja kiinnostuneesti. Muotoilulähettilään tavoitteena on tarjota tietoa usein etäisenäkin pidetystä design-käsitteestä ja saada kaikki oppilaat mukaan keskustelemaan muotoilusta. Lähettiläs tarttuu lasten mielipiteisiin ja ajatuksiin siten, että ne johdattavat keskustelua. Se tekee jokaisesta luennosta aina erilaisen. Sekä lapset että aikuiset ovat pitäneet keskustelua ja luennon kuva-aineistoa kiinnostavana ja innostavana. Palaute luennoista on tullut koululaisilta välittömästi aktiivisen osallistumisen,keskustelun ja kysymysten muodossa. Luentorunko elää ja kehittyy jatkuvasti. Nostamme seuraavissa luennoissa uusia aihealueita lasten esittämien kysymysten pohjalta uusiksi teemoiksi.

Opettajat ovat antaneet kiitosta toiminnan osallistavuudesta, pedagogisesta lähestymistavasta, tuoreesta tiedosta ja ajankohtaisuudesta. Keskustelussa esiin nousevat arjen esimerkit ja koululaisten omakohtaiset kokemukset mistä tahansa oman elämän toimintaympäristöstä. Ne tuovat lapsen kokemukset keskiöön,  josta on saatu hyvää palautetta.

Luentotapa avartaa muotoilun käsitettä. Se selittää muotoilua arkeemme vaikuttavana laajana asiana, sen sijaan että muotoilija keskittyisi vain kapeasti kertomaan omasta muotoilun alasta ja työstään suunnittelijana. Jokainen lähettiläs tuo silti oman persoonallisen näkökulmansa luentoon, ja tuo mukaan myös ulottuvuutta omaan ammattialueeseensa ja kokemuksiinsa.

Mutku – muotoilukasvatusta peruskouluun -oppaasta saadusta palautteesta nousee esiin positiivisina koettuja asioita: matala kynnys kokeilla tehtäviä, tekemällä oppiminen sekä valmiit tuntirungot, joita voi  soveltaa omaan opetustyöhön. Kiitosta olemme saaneet myös ryhmätyöskentelyyn ja yhteiseen ongelmanratkaisuun kannustavista sekä erilaiset oppijat huomioon ottavista eriyttävistä tehtävistä. Lisäksi opettajat ovat kokeneet positiivisena tehtäväaiheiden skaalan. Niissä tutustutaan konkreettiseen suunnitteluprosessiin, kuten pienesineisiin, kuoseihin, tiloihin, käytettävyyteen ja utopioihin siten, että hyödynnetään erilaisia materiaaleja ja kädentaitoja harjoittavia tekniikoita.

 

Kiertävän muotoilukoulun harrastusryhmiä koululaisille

Lukuvuonna 2016 – 2017 SuoMu laajentaa ohjaustaan kouluille ja opettajille suunnatun toiminnan lisäksi vapaa-ajan harrastustoimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi SuoMulle lastenkulttuurin saatavuuden parantamiseen erityisavustusta. Avustuksen turvin aloitamme yhteensä kymmenen uutta muotoilun harrastusryhmää kahdeksassa koulussa Helsingissä, Porvoossa ja Loviisassa sekä teemme työtä harrastustoiminnan kehittämiseksi ja levittämiseksi.

Mukanaolo hankkeessa on lisännyt oppilaiden ja opettajien kiinnostusta muotoiluun liittyviin asioihin. Jatkuvuuden takaamiseksi tarjoamme harrastusryhmiä ensisijaisesti OKM-selvityksessä kiinnostuneisuutta osoittaneille kouluille. Julkaisemme listan hankkeessa mukana olevista kouluista syksyn aikana.

Opettajakoulutukset ja kehitystyö

SuoMu tarjoaa opettajille koulutuspakettia, jonka tarkoituksena on perehdyttää muotoiluoppimisen periaatteisiin ja oppiainerajoja rikkovien menetelmien hyödyntämiseen mm. peruskoulun uuden opetussuunnitelman tueksi. Panostamme muotoilukasvatuksen ja muotoiluoppimisen kehitystyöhön kaudella 2016 – 2017 seuraavanlaisesti:

Hankkeet

  • Helsingin yliopiston Co4-Lab-hanke: opettajakoulutus ja muotoilulähettilästoiminta
  • Arabian peruskoulun opetussuunnitelmaprosessi (Suomen ensimmäinen muotoiluoppimista painottava peruskoulu, jossa muotoilukasvatus on mukana OPSissa).

Tutkimukset

  • Panu Hatanpää, KM / Tohtorikoulutettava Turun yliopisto, tutkimusaihe muotoilukasvatus
  • Oona Niemelä, KK / Pro Gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto, aiheena muotoilukasvatuksen ohjaustoiminta
  • Viivi Lehtonen / MA -kehittämistehtävä, Lahden ammattikorkeakoulu (Master’s degree programme in Design & Media), aiheena SuoMun toiminnan kehittäminen

Muuta

  • SuoMu on aloittamassa pohjoismaisten muotoiluoppimista kehittävien toimijoiden verkostoitumis- ja kehityshankeen, käynnistyy varsinaisesti vuonna 2017
  • Arja Rantala, freelancer muotoilija TaM, design ja teknologia vast. opettaja Espoon kuvataidekoulussa, hyödyntää muotoiluoppimista opetuksessa
Leave a comment
 

Muotoilukasvatuksen kuumaa perunaa pureskellaan Aallon seminaarissa!
Keskustelussa mukana SuoMun Mari Savio ja Panu Hatanpää sekä yhteistyökumppanimme Arabian peruskoulu (pilottikoulu muotoilukasvatuksessa).

Helsingin Arabian peruskoulusta on tulossa Suomen ensimmäinen muotoilukasvatuksen peruskoulu. Arabian peruskoulun muotoilukasvatuksella painotettu OPS löytyy ja on hyödynnettävissä osoitteessa: http://ops.edu.hel.fi/arabian-peruskoulu/ (lisätiedot: rehtori Mari Suokas-Laaksonen ja SuoMu).

Muotoilukasvatuksen ajankohtaisia kysymyksiä selvitetään monialaisessa paneelissa:

Tomi Dufva, Käsityökoulu Robotti sekä tohtoriopiskelija, Aalto-yliopisto,
Panu Hatanpää, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto,
Hanna Kapanen, museolehtori, Designmuseo,
Kristiina Kumpulainen, professori, opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto,
Teemu Leinonen, professori, Median laitos, Aalto-yliopisto,
Maarit Mäkelä, professori, Muotoilun laitos, Aalto-yliopisto,
Mari Savio, Suomen muotoilukasvatusseura, Suomu ry,
Helena Sederholm, professori, Taiteen laitos, Aalto-yliopisto,
Mari Suokas-Laaksonen, rehtori, Arabian peruskoulu.

Tilaisuuden alustus:
Jaana Brinck, tohtoriopiskelija, Taiteen laitos, Aalto-yliopisto
Fasilitaattori:
Mira Kallio–Tavin, vanhempi yliopistonlehtori, Taiteen laitos, Aalto-yliopisto

Tervetuloa mukaan! Tilaisuus on avoin kaikille.
Paikka: Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Taiteen laitos, Hämeentie 135 C, 5. Kerros, tila 5022. Aika: 31.8.2016 klo 13-15.

Leave a comment
 

Suomen Muotoilukasvatusseura aloitti elokuussa 2015 yhteistyön Arabian peruskoulun kanssa. Uuden opetussuunnitelman myötä Arabian peruskoulussa painotetaan muotoiluoppimista siten, että muotoiluoppimisen työkalut ovat käytössä kaikissa oppiaineissa kaikilla luokka-asteilla. Arabian peruskoulussa järjestettiin syksyn 2015 aikana luentosarja sekä työpajamuotoista koulutusta opettajille. Näiden teemoina olivat muotoiluprosessi ja muotoiluoppiminen peruskoulussa. Kevään 2016 aikana SuoMun edustajat toimivat muotoilukasvatuksen asiantuntijoina sekä opetussuunnitelmaa tehtäessä että sen käyttöönotossa. Hanke toimii pilottina, ja sen perusteella kehitetään vuoden 2016 aikana SuoMun opettajakoulutuskonsepti, jota tarjotaan muille muotoilukasvatuksesta kiinnostuneille oppilaitoksille. Myös Mutku-materiaalia kehitetään käyttäjäkokemusten mukaan.

Kiinnostaako muotoiluoppiminen? Miten sitä voi hyödyntää uudessa opetussuunnitelmassa? Mitä tekemistä muotoiluprosessilla on peruskoulussa? Tilaa SuoMulta luentosarja tai workshoppeja peruskoulun opettajille.

Leave a comment